CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh –  Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (“Viettel”) luôn coi trọng sự riêng tư và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng, thông qua Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này, Quý khách sẽ biết một cách minh bạch về các nội dung liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel nhằm đảm bảo Dữ liệu cá nhân luôn riêng tư và an toàn theo quy định pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật của Viettel.

Chính sách này là Thông báo xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân, có thể thay đổi khi cần thiết và phiên bản cập nhật mới nhất sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị Quý khách nên định kỳ kiểm tra Chính sách trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA
Trong Chính sách này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh –  Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109106-122; trụ sở tại: Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
2. Khách hàng/Quý khách: là cá nhân và/hoặc tổ chức cung cấp dữ liệu cá nhân trong hoạt động tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel.
3. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào do Viettel cung cấp hoặc do Viettel hợp tác với đối tác mà Khách hàng tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng.
4. Dữ liệu cá nhân cơ bản: là dữ liệu về thông tin cá nhân cơ bản bao gồm:
– Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
– Ngày, tháng, năm sinh; ngày;
– Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số căn cước công dân;
– Và các thông tin khác;
5. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: là Dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của Khách hàng mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các loại dữ liệu sau:
– Thông tin tài khoản viễn thông của Khách hàng, bao gồm: lịch sử thanh toán cước, nạp tiền vào tài khoản, số dư tài khoản viễn thông;
– Thông tin liên quan tới việc Khách hàng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán, bao gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
– Thông tin liên quan đến nguồn gốc dân tộc, thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng mà Quý khách cung cấp cho Viettel hoặc chúng tôi có được trong quá trình Khách hàng mua, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;
– Dữ liệu về vị trí của Khách hàng được xác định qua dịch vụ định vị;
– Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
6. Xử lý Dữ liệu cá nhân: là mọi hoạt động tác động tới thu thập, lưu trữ, xử lý và sử dụng Dữ liệu cá nhân của khách hàng.
ĐIỀU 2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ 
1. Dữ liệu cá nhân được xử lý gồm các dữ liệu cá nhân cơ bản và cá nhân nhạy cảm của Khách hàng cung cấp cho chúng tôi khi tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của chúng tôi, cụ thể như sau:
– Cung cấp Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho Khách hàng.
– Hỗ trợ Khách hàng mua, sử dụng, hàng hoá, dịch vụ của chúng tôi.
– Nâng cao chất lượng Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Viettel.
– Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm.
– Kinh doanh dịch vụ nghiên cứu thị trường, phân tích dữ liệu.
– Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của Viettel.
– Bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG 
1. Quý khách có quyền kiểm soát và điều khiển Dữ liệu cá nhân của mình bao gồm cách Viettel thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ liệu cá nhân.
2. Quý khách được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình.
Chúng tôi sẽ chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân khi được Quý khách yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật chuyên ngành. Trường hợp không thể thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý khách theo thỏa thuận giữa chúng tôi và Quý khách, quy định pháp luật.
3. Quý khách được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình.
4. Quý khách có quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo và tiếp thị từ Viettel.
5. Quý khách có nghĩa vụ cung cấp thông tin Dữ liệu cá nhân chính xác và đầy đủ khi sử dụng Sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Viettel.
6. Quý khách hàng cần tuân thủ các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của mình.
ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG 
Chúng tôi cam kết bảo vệ Dữ liệu cá nhân của khách hàng bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, tiết lộ không đúng và huỷ hoại thông tin cá nhân.
1. Cách thức thu thập
Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ Quý khách trong các trường hợp sau:
Từ các Trang thông tin điện tử của Viettel: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách truy cập bất kỳ trang thông tin điện tử nào của Viettel (gọi chung là “Trang thông tin điện tử”) hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang thông tin điện tử. Khi Quý khách truy cập Trang thông tin điện tử, Viettel thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt của Khách hàng (chẳng hạn như loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, cài đặt trình duyệt, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với Trang thông tin điện tử và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);
Từ Ứng dụng: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của Viettel dành cho thiết bị di động (gọi chung là “Ứng dụng”). Các Ứng dụng này có thể ghi lại một số thông tin nhất định (bao gồm thống kê khi sử dụng Ứng dụng, loại thiết bị, hệ điều hành, cài đặt Ứng dụng, địa chỉ IP, cài đặt ngôn ngữ, ngày giờ kết nối với Ứng dụng và các thông tin liên lạc kỹ thuật khác);
Từ các Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng bất kỳ Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào thông qua bất kỳ hình thức nào (SMS, USSD, IVR, website, wapsite, ứng dụng…); Kênh giao dịch của Viettel, không gian mạng; và/hoặc các phương thức khác theo quy định pháp luật;
Từ các trao đổi, liên lạc với Khách hàng: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân thông qua tương tác giữa Chúng tôi và Quý khách (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, hệ thống tổng đài, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát Khách hàng;
Từ mạng xã hội: Là các mạng xã hội của Viettel và/hoặc các mạng xã hội do chúng tôi hợp tác với các đối tác;
Từ các thiết bị ghi âm, ghi hình được đặt tại các cửa hàng, điểm kinh doanh hoặc nơi thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh của Viettel mà Quý khách gặp, xuất hiện hoặc tương tác với chúng tôi. Việc đặt các thiết bị ghi âm, ghi hình nhằm mục đích góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng và của Viettel theo quy định pháp luật;
Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:
+ Cookie, flash cookie, plug-in, thẻ pixel, tin điện tử beacons, trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba hoặc các công nghệ theo dõi khác;
+ Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc Trang thông tin điện tử;
+ Thông tin dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
Các phương tiện khác: Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi Quý khách tương tác với Viettel thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu cá nhân gián tiếp từ Quý khách thông qua các nguồn thông tin công khai, chính thống; hoặc thông qua việc nhận chia sẻ dữ liệu cần thiết từ các công ty con, đối tác mà họ thu thập được trong quá trình hợp tác với Viettel cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho Quý khách và được Quý khách cho phép chia sẻ.
ĐIỀU 5. CHIA SẺ DỮ LIỆU
Chúng tôi chỉ chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng với các đối tác và bên thứ ba khi có sự đồng ý từ khách hàng hoặc khi cần thiết để cung cấp Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ và tuân thủ quy định pháp luật.
ĐIỀU 6. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH
Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách này và thông báo về thay đổi về những Chính sách này trên Trang thông tin điện tử chính thức của chúng tôi. Việc sử dụng tiếp Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của Viettel sau khi có sự thay đổi này được xem là chấp nhận chính sách mới.
ĐIỀU 7. LIÊN HỆ
Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
– Tên công ty:  Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh –  Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội
– Địa chỉ: Số 285 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
– Số điện thoại: 18008098/198
– Email: cskh@viettel.com.vn
Chúng tôi sẽ nỗ lực trả lời mọi câu hỏi và yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng và đáp ứng mọi yêu cầu liên quan đến Dữ liệu cá nhân.
ĐIỀU 8. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
1. Dữ liệu cá nhân được xử lý kể từ thời điểm chúng tôi nhận được Dữ liệu cá nhân do Quý khách cung cấp và chúng tôi đã có cơ sở pháp lý phù hợp để xử lý dữ liệu theo quy định pháp luật.
2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý cho đến khi các mục đích xử lý dữ liệu đã được hoàn thành. 
3. Chúng tôi có thể phải lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Quý khách ngay cả khi hợp đồng giữa Quý khách và Viettel đã chấm dứt để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
ĐIỀU 9. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Chúng tôi có thể hoạt động như Bên Kiểm Soát Dữ liệu cá nhân hoặc Bên Kiểm soát và Xử lý dữ liệu cá nhân tuỳ thuộc vào tính huống cụ thể
Dưới tầm quyền của pháp luật, Quý khách hiểu rõ rằng chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân cho các tổ chức  và cá nhân sau đây với mục đích tham chiếu Điều 3:
1. Doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết của Viettel;
2. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và/hoặc hợp tác với Viettel, bao gồm nhưng không giới hạn: đại lý, các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư, công chứng viên và các đối tác hợp tác kinh doanh, cung cấp cung cấp giải pháp công nghệ thông tin, phần mềm, ứng dụng, các dịch vụ vận hành, quản lý, xử lý sự cố, phát triển hạ tầng;
3. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào là bên đại diện, bên được ủy quyền của Khách hàng, hành động thay mặt Khách hàng;
4. Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dựa trên ủy quyền hoặc chấp thuận của Khách hàng. 
Việc chia sẻ dữ liệu sẽ được thực hiện theo đúng trình tự, cách thức và quy định pháp luật hiện hành. Các bên tiếp nhận Dữ liệu cá nhân có nghĩa vụ bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách phù hợp với Chính sách này; các quy định, quy trình, tiêu chuẩn về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Viettel và quy định pháp luật hiện hành.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Quý khách với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 3 Chính sách này theo quy định pháp luật.
ĐIỀU 10. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG
1. Quý khách được biết về hoạt động Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác
2. Quý khách được quyết định sự đồng ý liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật quy định khác.
3. Quý khách được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Chúng tôi sẽ chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân khi được Quý khách yêu cầu hoặc theo quy định pháp luật chuyên ngành. Trường hợp không thể thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo tới Quý khách theo thỏa thuận giữa chúng tôi và Quý khách, quy định pháp luật
4.Quý khách được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của khoản 6 Điều 4 Chính sách này.
5. Quý khách được quyền yêu cầu hạn chế Xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật.
Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được chúng tôi thực hiện sau khi có yêu cầu của Quý khách phù hợp với điều kiện kỹ thuật cho phép trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc theo thỏa thuận của các bên.
6. Quý khách được quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được Viettel thực hiện sau khi có yêu cầu của Quý khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
ĐIỀU 11. NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
1. Tuân thủ các quy định pháp luật, quy định của Viettel liên quan đến Xử lý Dữ liệu cá nhân của Quý khách.
2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Viettel khi tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng và sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và khi có thay đổi về các thông tin này. Chúng tôi sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách căn cứ trên thông tin Quý khách đã cung cấp. Do đó, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Quý khách. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Quý khách chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do lỗi của Quý khách hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
3. Phối hợp với chúng tôi, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách.
4. Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong quá trình sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Viettel; thông báo kịp thời cho chúng tôi khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân đang bị xâm phạm.
5. Tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.
6. Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu mà Quý khách tạo lập, cung cấp trên không gian mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
7. Thường xuyên cập nhật các quy định, chính sách liên quan đến việc bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân của Viettel trong từng thời kỳ được thông báo tới Quý khách qua Kênh giao dịch của Viettel. 
8. Thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
9. Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023 và có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Quý khách thông qua các Kênh giao dịch của Viettel trước khi áp dụng. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực theo quy định pháp luật. 
2. Chính sách này là Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Quý khách cũng hiểu rằng Viettel có quyền điều chỉnh và cập nhập Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân này theo từng thời kỳ và có trách nhiệm thông báo cho Quý khách về các sử đổi này thông qua các kênh thông tincủa Viettel.